بررسی فنی وبسایت

موسسه حقوقی سخن آرا

بررسی فنی سایت

بنیاد حقوقی سخن آرا با مدیریت دکتر عباس پهلوان زاده در ابتدای سال ۱۴۰۱ با هدف فعالیت در زمینه آموزش ، پژوهش ، دعاوی و داوری شروع به کار خود را آغاز نمود . بر این مبنا از یک سو، از صاحب نظران حقوقی ( اعم از اساتید دانشگاه ، وکلاء برجسته و پژوهشگران ) بهره مند و از سوی دیگر ، با نگاه حرفه ای به موضوعات ، از حضور بهترین وکلا و کارشناسان متخصص امر بهره جسته است . این مجموعه در زمینه وکالت امور ملکی، وکیل خانواده، وکیل ثبتی و شرکتی، دعاوی کارگری و کارفرمایی و وکیل حقوقی فعالیت می نماید.

امکانات سایت

سخن ارا