توسعه تجارت ونداد

بررسی فنی وبسایت

موسسه حقوقی سخن آرا

بررسی فنی سایت

بنیاد حقوقی سخن آرا با مدیریت دکتر عباس پهلوان زاده در ابتدای سال ۱۴۰۱ با هدف فعالیت در زمینه آموزش ، پژوهش ، دعاوی و داوری شروع به کار خود را آغاز نمود . بر این مبنا از یک سو، از صاحب نظران حقوقی ( اعم از اساتید دانشگاه ، وکلاء برجسته و پژوهشگران ) بهره مند و از سوی دیگر ، با نگاه حرفه ای به موضوعات ، از حضور بهترین وکلا و کارشناسان متخصص امر بهره جسته است . این مجموعه در زمینه وکالت امور ملکی، وکیل خانواده، وکیل ثبتی و شرکتی، دعاوی کارگری و کارفرمایی و وکیل حقوقی فعالیت می نماید.

امکانات سایت

سخن ارا