توسعه تجارت ونداد

دستاورد ها، مجوزات، احکام، افتخارات

همایش منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

مجوز مشاوره کسب وکار و شبکه

مجوز فعالیت مشاور فناوری اطلاعات

دوره تخصصی مهارت های کسب وکار

sell-managment

مدیریت فروش و رفتار مصرف کننده CRM

MBA

مدیریت حرفه ایی کسب وکار MBA

دوره تخصصی سیسکو CCNA

دبیر کمیته هنرهای فردی و سلاح سرد

حکم دبیر کمیته دفاع شخصی

سرپرست کمیته دفاع شخصی هئیت ورزش استان البرز

مهندس احمد ابراهیمی

دبیر کمیته هنرهای فردی و سلاح سرد

گروه لاتاردو ایران

سرپرست برنامه ریزی و فناوری گروه لاتاردو استان البرز

مجوز فعالیت موسسه کاریابی و مشاوره شغلی

Internatioanl Internet Marketing & Branding

سرپرست کمیته دفاع شخصی هئیت ورزش استان البرز

سازمان نظام صنفی رایانه ایی استان البرز

تقدیرنامه نظام صنفی رایانه ایی استان البرز

شرکت دانش بنیان زنجیره بلوکی سبحان

تقدیرنامه نظام صنفی رایانه ایی استان البرز