فرم ارزیابی مشاوران (نظام صنفی رایانه ایی ) استان البرز

نام*
نام خانوادگی*
کدعضویت*
شماره ثابت*
شماره همراه*
آدرس محل سکونت*
حوزه فعالیت*
مدت زمان سابقه فعالیت در این حوزه*
متخصص در حوزه*
چقدر در مورد مسائل حقوقی اطلاعات دارید ؟*