شرکت صداقت گستر شریف ، همکاری با فروشگاه زئوس

همکاری با فروشگاه زئوس

مرکز توسعه کسب و کار و تجارت الکترونیک ونداد با هدف رشد و پیشبرد اهداف از آغاز مرداد 98 با فروشگاه زئوس و ...

1398/6/23

شرکت صداقت گستر شریف ، همکاری با تیم چهره

همکاری با تیم چهره

تیم توسعه کسب و کار ونداد از روز 24 شهریور همکاری خود را با گروه تخصصی چهره در زمینه مشاوره و بازاریابی سالن های آرایشی آغاز نمود . ...

1398/6/23