ثبت نام دوره

دوره مقدماتی به مدت ۳ ساعت و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برگزار میگردد .دوره پیش رفته به مدت ۶ ساعت و به مبلغ ۱.۲۰۰ تومان می باشد